COMPANY TRIP 2019 – THAILAND

Gác lại công việc, bỏ lại áp lực
Đến Thái Lan với niềm vui, tiếng cười và nghỉ ngơi, xả stress
Một chuyến đi làm giàu thêm kinh nghiệm, tinh thần hăng hái, sự sôi nổi, v.v.. của mọi người~

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *